In elke levensfase, bij elke mens, kan het gebeuren dat er zich problemen of belangrijke vraagstukken aandienen. Sommige problemen raken opgelost, andere gaan niet zomaar weg, hoeveel moeite u ook al heeft gedaan... .


Een aantal van deze problemen kunnen zo ernstig van aard zijn dat ze een aanzienlijke belasting of belemmering vormen voor het dagelijks functioneren van u of uw kind.
Op deze momenten kan het goed zijn om professionele hulp van een deskundige therapeut in te schakelen. In gesprekken bespreekt u met de therapeut uw klachten, vragen en problemen. De therapeut lost geen problemen voor u op maar kan u helpen om bepaalde zaken anders te bekijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van therapie is het opheffen of doen afnemen van de klachten, zodat u of uw kind terug het gevoel krijgen beter te kunnen functioneren in het dagelijks leven.

 

De Zand-Loper © Zandstraat 229 te 9170 Sint-Pauwels